Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Constanţa (ITCSMS Constanţa),  functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Constanta este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii  şi Dezvoltării Rurale.
       Conducerea instituţiei se asigură de către Inspectorul sef, asimilat in conditiile legii cu functia de Director executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS Constanta.

STRUCTURA:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul laborator analize, primire probe, umiditate, puritate, germinatie, stare sanitara;
  • Compartiment financiar contabil, resurse umane, administrativ si relatii publice.

 

 

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS CONSTANŢA