ITCSMS CONSTANŢA

 

 - Efectuează controlul calităţii seminţelor şi al materialului săditor în câmp şi în laborator, eliberează certificate oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor, supraveghează, monitorizează şi acreditează opeartorii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
- Acreditează, supraveghează şi monitorizează laboratoare ale operatorilor economici din raza sa de activitate şi organizează, periodic, instruirea personalului acestora;
- Înregistrează, verifică, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare ale agentilor economici care produc, prelucreaza şi comercializează seminţe şi material săditor;

- Face propuneri Inspectiei Nationale pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea Regulilor şi normelor tehnice de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte;
- Asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;
 -Urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege ;
- Organizează periodic instruirea şi testarea personalului autorizat pentru ridicarea eşantioanelor de seminţe şi material săditor;
- Organizează, controlează şi supraveghează aplicarea etichetelor si a vignetelor oficiale;
- Asigură evidenţa şi urmarirea informatizată a activităţii de control şi certificare;
- Verifică calitatea importurilor si a exporturilor de seminţe şi material săditor;

- Execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de către Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit prevederilor legale.

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS CONSTANŢA